Pismeno prevođenje - kineski jezik

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti. Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja. Ukoliko želite da saznate cenu Vama potrebnog prevoda pošaljite nam upit.

 

Kineska slova

 

Kineski jezik pripada sino-tibetanskoj porodici jezika, koji potiče od proto-sino-tibetanskog jezika. Ima preko milijardu stanovnika koji govore kineskim jezikom, što ga čini prvim jezikom na svetu prema broju govornika. Zvanični je jezik Narodne Republike Kine, Republike Kine, Tajvana, Hong Konga, Macaua i Singapura, jedan je od službenih jezika Ujedinjenih nacija, a priznat je kao manjinski jezik u Maleziji, Filipinima i SAD-u. Govori se još i u Indoneziji, Kanadi, Vijetnamu, Australiji i drugim kineskim zajednicama širom planete. Standardni kineski jezik ima formu mandarinskog jezika, zasnovanog na pekinškom dijalektu.

Pisani kineski jezik se nije mnogo menjao od svog postanka. Zasnovan je na štampanom kaligrafskom stilu I zato ga razumeju i koriste svi govornici. Međutim, govorni jezik je pretrpeo brojne izmene kroz svoj razvoj, odnosno u različitim područjima pisani simboli se različito izgovaraju. Takođe, mnogo je sistema prevođenja kineskog jezika, od kojih je većina zasnovana na latinici. U Kini i Singapuru se koristi pin-jin sistem transskribovanja, dok je u Rusiji u upotrebi ćirilični Paladijev sistem. Ima sedam osnovnih dijalekata - mandarinski, hua, vu sa šangajskim, kantonski, min sa tajvanskim, sjang, haka i gan, a kasnije su se izdvojili još i đin, hui i ping dijalekti. Interesantno je za govornike kineskog jezika da znaju standardni kineski jezik, svoj lokalni i lokalni meta-dijalekat. U NR Kini reguliše se od strane Komiteta za rad na književnom i govornom jeziku, u Republici Kini - Nacionalni odbor jezika, a u Singapuru - Savet za promovisanje mandarinskog kineskog jezika.

U svom timu imamo honorarno zaposlene prevodioce za kineski jezik, tako da uvek možemo brzo odgovoriti kada je u pitanju potreba za hitnim prevodima.

Naši prevodioci za kineski jezik Vam stoje na raspolaganju za:

  • prevod sa kineskog na srpski jezik
  • prevod sa srpskog na kineski jezik
  • prevod sa kineskog na druge strane jezike
  • prevod sa stranih jezika na kineski jezik


Možete nam se obratit ukoliko vam je potrebna neka od sledećih usluga:

  • prevod sudskog prevodioca za kineski jezik
  • overa već prevedenog teksta
  • lektura i korektura teksta koji je na kineskog jeziku
  • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog prevodioca za kineski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.