Sudski tumač za albanski jezik

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti. Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja. Ukoliko želite da saznate cenu Vama potrebnog prevoda pošaljite nam upit.

 

Albanska zastava

 

Albanski jezik kao satemski jezik grupe nema sličnosti ni sa jednim jezikom, ali su na njegov razvoj uticali svi najuticajniji jezici istorije - latinski, starogrčki, turski, slovenski jezici…Smatra se da albanski ima korene u baltičkim jezicima, a “albanski jezik” prvi put je pomenut 1285.godine. Prva knjiga na albanskom jeziku napisana je u XVI veku.
Toskanski dijalekat je uzet za standardni albanski jezik, ali se na Kosovu i Metohiji upotrebljavao gege dijalekat sve do 1972.godine kada je održan skup albanskih lingvista u Prištini, na kojem je odlučeno da se za standard albanskog jezika uzme toskanski dijalekat i da se albanski jezik svuda isto piše i govori.

U svom timu imamo honorarno zaposlene sudske tumače za albanski jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vašu potrebu za prevodom i overom određenog dokumeta za koji je potreban pečat sudskog tumača za albanski jezik.

Naši sudski tumači za albanski jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban:

 

  • prevod sudskog tumača za albanski jezik
  • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za albanski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.
  • overa već prevedenog teksta
  • lektura i korektura teksta koji je na albanskom jeziku


zatim:

  • prevod sa albanskog na srpski jezik
  • prevod sa srpskog na albanski jezik
  • prevod sa albanskog na druge strane jezike
  • prevod sa stranih jezika na albanski jezik