Sudski tumač za portugalski jezik

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti. Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja. Ukoliko želite da saznate cenu Vama potrebnog prevoda pošaljite nam upit.

 

tekst na portugalskom reči na portugalskom jeziku

 

Portugalski jezik je deo porodice romanskih jezika, najtačnije podgrupa portugalskogalicijskih jezika. Postoji dve glavne varijante jezika - brazilski portugalski kojim se služi većina govornika portugalskog, i evropski ili luzitanski portugalski, kojim se govori u Portugaliji, Africi i Istočnom Timoru.

Oko 20 kreolskih jezika potiče od portugalskog, koji se svetom proširio uz pomoć kolonizacije. Prema broju maternjih govornika, portugalski je na 6.mestu svetske liste.Najsličniji jezik portugalskom je galicijski, koji je regionalni španski jezik, a postoje i delovi Španije i Portugalije u kojima se paralelno koristi I španski i športugalski jezik.

U svom timu imamo honorarno zaposlene sudske tumače za portugalski jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vašu potrebu za prevodom i overom određenog dokumeta za koji je potreban pečat sudskog tumača za portugalski jezik.

Naši sudski tumači za portugalski jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban:

 

  • prevod sudskog tumača za portugalski jezik
  • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za portugalski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.
  • overa već prevedenog teksta
  • lektura i korektura teksta koji je na portugalskom jeziku


zatim:

  • prevod sa portugalskog na srpski jezik
  • prevod sa srpskog na portugalski jezik
  • prevod sa portugalskog na druge strane jezike
  • prevod sa stranih jezika na portugalski jezik