Upit

CENE

 

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se cene i razlikuju od slučaja do slučaja.

 

Na formiranje cene utiče nekoliko faktora:

 

  • Da li Vam je potreban prevod sa ili bez overe sudskog tumača (prevodioca)
  • Koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • Koja jezička kombinacija je u pitanju

 

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).

Pošaljite nam upit

Priloži dokument 1 (,pdf, .doc, .docx, .jpg, .zip)
Priloži dokument 2 (,pdf, .doc, .docx, .jpg, .zip)
Priloži dokument 3 (,pdf, .doc, .docx, .jpg, .zip)
Priloži dokument 4 (,pdf, .doc, .docx, .jpg, .zip)

* Ako želite da pošaljete više dokumenata potrebno je da prethodno sve fajlove zip-ujete i pošaljete taj jedan ZIP fajl.