Prevodilac sa madjarskog na srpski i sa srpskog na madjarski jezik

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti. Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja. Ukoliko želite da saznate cenu Vama potrebnog prevoda pošaljite nam upit.

 

Mađarska zastava

 

 

Imate dokumentaciju koju je potrebno prevesti, ali ne znate odakle da počnete.
Tu smo za sve Vaše nedoumice.


Pozovite nas ili pošaljite mejl - konsultacije su besplatne, a cene transparentne.

 

U svom timu imamo honorarno zaposlene prevodioce za mađarski jezik- prevodilac srpsko madjarski i prevodilac madjarsko srpski, tako da uvek možemo brzo odgovoriti na Vaš zahtev za hitnim prevodima.

 

Koja sva pismena prevođenja- sa srpskog na mađarski i sa mađarskog na srpski vam stoje na raspolaganju?

 

Naši prevodioci za mađarski jezik vam stoje na usluzi za:

 

  • prevod sa madjarskog na srpski jezik
  • prevod sa srpskog na madjarski jezik
  • prevod sa madjarskog na druge strane jezike
  • prevod sa stranih jezika na madjarski jezik;

 

Možete nam se obratiti ukoliko vam je potrebna neka od sledećih usluga:

 

 

  • prevod sudskog tumača za mađarski jezik
  • overa već prevedenog teksta
  • lektura i korektura teksta koji je na mađarskom jeziku
  • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog prevodioca za mađarski jezik, kao i svi ostali oblici usmenog prevođenja

 

Mađarski jezik, zajedno sa finskim i estonskim, pripada ugro-finskoj grupi jezika, koja spada u uralsku jezičku porodicu. Najsrodniji su mu hantski i mansijski jezik. Danas se lingvisti uglavnom slažu oko porekla jezika, ali tokom XIX veka vođena je žučna rasparava povodom hipoteze koja je ukazivala na sličnost između mađarskog i turskog jezika. Ova diskusija poznata je i kao ugro-turski rat, naravno – u lingvističkom smislu.

 

Mađarski je priznat kao službeni jezik manjinskih grupa u Srbiji (AP Vojvodina), Rumuniji, Sloveniji, Slovačkoj, Austriji i delovima Ukrajine. Mađarski jezik predstavlja i jedan od 24 službena jezika Evropske unije. Ima oko 14 miliona govornika u Mađarskoj i susednim zemljama, ali i u delovima Izraela i Sjedinjenih Američkih Država.

 

Smatra se da je mađarski jedan od težih jezika za učenje.

 

Zanimljiv je podatak da sve do XIX veka ovaj jezik nije poznavao reči: ,,brat’’ i ,,sestra’’.