Prevodilac sa madjarskog na srpski i sa srpskog na madjarski jezik

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti. Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja. Ukoliko želite da saznate cenu Vama potrebnog prevoda pošaljite nam upit.

 

Mađarska zastava

 

 

Mađarski jezik, zajedno sa finskim i estonskim, pripada ugro-finskoj grupi jezika, koja spada u uralsku jezičku porodicu. Najsrodniji su mu hantski i mansijski jezik. Danas se lingvisti uglavnom slažu oko porekla jezika, ali tokom XIX veka vođena je žučna rasparava povodom hipoteze koja je ukazivala na sličnost između mađarskog i turskog jezika. Ova diskusija poznata je i kao ugro-turski rat, naravno – u lingvističkom smislu.

 

Mađarski je priznat kao službeni jezik manjinskih grupa u Srbiji (AP Vojvodina), Rumuniji, Sloveniji, Slovačkoj, Austriji i delovima Ukrajine. Mađarski jezik predstavlja i jedan od 24 službena jezika Evropske unije. Ima oko 14 miliona govornika u Mađarskoj i susednim zemljama, ali i u delovima Izraela i Sjedinjenih Američkih Država.

 

Smatra se da je mađarski jedan od težih jezika za učenje.

 

Zanimljiv je podatak da sve do XIX veka ovaj jezik nije poznavao reči: ,,brat’’ i ,,sestra’’.

 

U svom timu imamo honorarno zaposlene prevodioce za mađarski jezik- prevodila srpsko madjarski i prevodilac madjarsko srpski, tako da uvek možemo brzo odgovoriti na vaš zahtev za hitnim prevodima.

 

Koja sva pismena prevodjenja- sa srpskog na madjarski i sa madjarskog na srpski vam stoje na raspolaganju?

 

Naši prevodioci za mađarski jezik vam stoje na usluzi za:

 

  • prevod sa madjarskog na srpski jezik
  • prevod sa srpskog na madjarski jezik
  • prevod sa madjarskog na druge strane jezike
  • prevod sa stranih jezika na madjarski jezik;

 

Možete nam se obratiti ukoliko vam je potrebna neka od sledećih usluga:

 

  • prevod sudskog tumača za mađarski jezik
  • overa već prevedenog teksta
  • lektura i korektura teksta koji je na mađarskom jeziku
  • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog prevodioca za mađarski jezik, kao i svi ostali oblici usmenog prevođenja