Sudski tumač za rumunski jezik

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti. Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja. Ukoliko želite da saznate cenu Vama potrebnog prevoda pošaljite nam upit.

 

Zastava Rumunije

Rumunski jezik pripada romanskoj grupi jezika. Tokom V i VI veka počeo je da se razvija iz latinskog. Do X veka svi dijalekti ovog jezika su se ujedinili u jedan jezik. Najveću sličnost sa jezicima iz romanske grupe ima sa italijanskim jezikom, iako nedovoljno da bi se njihovi govornici dobro razumeli. Na rumunski je najjači uticaj izvršio dački jezik, a kasnije i slovenski jezici. Postoje leksičke sličnosti i sa francuskim, portugalskim i španskim jezikom.

 

Današnji standardni rumunski je počeo da se razvija u kasnom XVIII veku, tokom procesa relatinizacije jezika, da bi od 1993. godine usledile pravopisne reforme, kao još jedan vid „vraćanja” latinskom jeziku i čišćenja rumunskog od uticaja slovenskih jezika.

 

Prevod sa overom sudskog tumača za rumunski

 

Vršimo profesionalne usluge prevoda sa overom sudskog tumača za rumunski jezik. Sudski tumač za rumunski jezik vrši overu:

 

 • ugovora,
 • sertifikata,
 • ličnih dokumenta,
 • svedočanstva, potvrda, diploma,
 • izvoda iz registara,
 • ovlašćenja i punomoćja,
 • policijskih izveštaja,
 • lekarskih nalaza.

 

 

 

Sudski tumač za rumunski jezik Vam može pružiti usluge u našim kancelarijama u Beogradu i Novom Sadu ali i slanjem dokumenata putem online forme na našem sajtu.  U slučaju potrebe moguć je i izlazak sudskog tumača za rumunski na teren.

 

U svom timu imamo stalno zaposlene sudske tumače za rumunski jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vaš zahtev za prevodom i overom bilo koje vrste dokumenta.

 

Naši sudski tumači za rumunski jezik vam stoje na raspolaganju za:

 

 • prevod sa overom sudskog tumača za rumunski jezik
 • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za rumunski jezik
 • usmeni prevod
 • overu već prevedenog teksta
 • lekturu i korekturu teksta koji je na rumunskom jeziku;

 

zatim:

 

 • prevod sa rumunskog na srpski jezik
 • prevod sa srpskog na rumunski jezik
 • prevod sa rumunskog na druge strane jezike
 • prevod sa stranih jezika na rumunski jezik