Sudski tumač za rumunski jezik

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti. Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja. Ukoliko želite da saznate cenu Vama potrebnog prevoda pošaljite nam upit.

 

Zastava Rumunije

Rumunski jezik pripada romanskoj grupi jezika. Tokom V i VI veka počeo je da se razvija iz latinskog. Do X veka svi dijalekti ovog jezika su se ujedinili u jedan jezik. Najveću sličnost sa jezicima iz romanske grupe ima sa italijanskim jezikom, iako nedovoljno da bi se njihovi govornici dobro razumeli. Na rumunski je najjači uticaj izvršio dački jezik, a kasnije i slovenski jezici. Postoje leksičke sličnosti i sa francuskim, portugalskim i španskim jezikom.

 

Današnji standardni rumunski je počeo da se razvija u kasnom XVIII veku, tokom procesa relatinizacije jezika, da bi od 1993. godine usledile pravopisne reforme, kao još jedan vid „vraćanja” latinskom jeziku i čišćenja rumunskog od uticaja slovenskih jezika.

 

U svom timu imamo stalno zaposlene sudske tumače za rumunski jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vaš zahtev za prevodom i overom bilo koje vrste dokumenta.

 

Naši sudski tumači za rumunski jezik vam stoje na raspolaganju za:

 

  • prevod sa overom sudskog tumača za rumunski jezik
  • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za rumunski jezik
  • usmeni prevod
  • overu već prevedenog teksta
  • lekturu i korekturu teksta koji je na rumunskom jeziku;

 

zatim:

 

  • prevod sa rumunskog na srpski jezik
  • prevod sa srpskog na rumunski jezik
  • prevod sa rumunskog na druge strane jezike
  • prevod sa stranih jezika na rumunski jezik