Prevodilac sa albanskog na srpski i sa srpskog na albanski jezik

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti. Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja. Ukoliko želite da saznate cenu Vama potrebnog prevoda pošaljite nam upit.

 

Albanska zastava

 

 

Ukoliko imate nedoumice u vezi sa prevođenjem - pozovite nas ili nam pošaljite mejl!


Konsultacije su besplatne! 

 

U svom timu imamo honorarno zaposlene prevodioce za albanski jezik- prevodilac albansko srpski i prevodilac srpsko albanski, tako da uvek možemo brzo odgovoriti kada je u pitanju potreba za hitnim prevodima.
 

Koja sva pismena prevođenja - sa srpskog na albanski i sa albanskog na srpski Vam stoje na usluzi u ABC prevodilačkoj agenciji?

 

Naši prevodioci za albanski jezik vam stoje na usluzi za:

 

  • prevod sa albanskog na srpski jezik
  • prevod sa srpskog na albanski jezik
  • prevod sa albanskog na druge strane jezike
  • prevod sa stranih jezika na albanski jezik


Možete nam se obratiti ukoliko vam je potrebna neka od sledećih usluga:

 

 

  • prevod sudskog tumača za albanski jezik
  • overa već prevedenog teksta
  • lektura i korektura teksta koji je na albanskom jeziku
  • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog prevodioca za albanski jezik, kao i svi ostali oblici usmenog prevođenja.

 

Albanski jezik pripada indoevropskoj jezičkoj porodici, ali ne spada ni u jednu postojeću granu već sam čini granu za sebe. Kao i grčki, albanski jezik je indoevropski izolat. Ovim jezikom govori oko šest miliona ljudi. Kao službeni jezik govori se u Albaniji i u AP Kosovu i Metohiji, a kao manjinski jezik priznat je u Makedoniji, Crnoj Gori, Italiji, Rumuniji, Hrvatskoj i Srbiji.

 

O poreklu albanskog jezika ne možemo da govorimo sa sigurnošću jer u relevantnoj naučnoj literaturi dominira čak pet hipoteza o ovoj temi. Često je dovođen u vezu sa ilirskim jezikom, ali ta veza nije dokazana, i verovatno nikad neće biti jer je od ilirskog ostalo vrlo malo tragova. Albanski se pod imenom ,,lingua albanesca’’ prvi put spominje u XII veku u jednom dubrovačkom sudskom dokumentu. Prvi latinsko-albanski rečnik štampan je u XVII veku u Rimu. Zanimljivo je da je najstarija gramatika albanskog jezika napisana još davne 1710. godine, ali je objavljena tek 1982. godine.

 

Albanski jezik koristi latinično pismo.