Sudski tumač za grčki jezik

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti. Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja. Ukoliko želite da saznate cenu Vama potrebnog prevoda pošaljite nam upit.

Ako vam je potrebna usluga kvalitetnog i brzog prevoda bilo kog tipa dokumentacije na grčki jezik, onda ste na pravom mestu.

 

KONSULTACIJE U VEZI SA PREVODILAČKIM USLUGAMA SU BESPLATNE, KAO I PROCENA BROJA STRANA.

 

Prevodilačka gencija ABC prevodi svakog meseca prevede na hiljade stranica poslovne i lične dokumentacije za svoje klijente. Naši prevodioci za grčki jezik obavlja i višestepenu kontrolu kvaliteta prevoda, kako bi do vas stigao finalni dokument koji bez ikakve brige možete proslediti dalje. 

 

Prevod sa overom sudskog tumača za grčki jezik

 

Vršimo profesionalne usluge prevoda sa overom sudskog tumača za grčki jezik. Sudski tumač za grčki jezik vrši overu:

 

 • ugovora
 • sertifikata
 • ličnih dokumenta
 • svedočanstva, potvrda, diploma
 • izvoda iz registara
 • ovlašćenja i punomoćja
 • policijskih izveštaja
 • lekarskih nalaza.

 

 

Naši sudski tumači za grčki jezik vam stoje na raspolaganju za prevodilačke usluge:

 

 • prevod sa overom sudskog tumača za grčki jezik
 • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za grčki jezik
 • usmeni prevod
 • overu već prevedenog teksta
 • lekturu i korekturu teksta koji je na grčkom jeziku;

 

zatim:

 

 • prevod sa grčkog na srpski jezik
 • prevod sa srpskog na grčki jezik
 • prevod sa grčkog na druge strane jezike
 • prevod sa stranih jezika na grčki jezik

 

Kontaktirajte nas za preciznije informacije o ceni i rokovima za vaš prevod.

 

Grčka zastava mapa Grčke

 

 

Prvi tragovi grčkog jezika potiču iz XV veka p. n. e. i pisani su najstarijim poznatim grčkim pismom (linear B, pismo od 88 znakova) na mikenskom dijalektu. Mikenski jezik je dešifrovan tek 1952. godine. Zanimljivo je da među ostacima zapisa na mikenskom nema književnih tekstova. Ova činjenica je lako objašnjiva – u tom periodu usmena književna tradicija bila je dominantna. Zapisi na grčkom alfabetu (koji se i danas upotrebljava) javljaju se u VIII veku p. n. e.

 

Starogrčki je razlikovao 4 književna narečja: jonski, atički, eolski i dorski. Znamo da se jonskim služio istoričar Herodot, a da je atički bio jezik drame i da su na njemu pisala dva velika filozofa: Platon i Aristotel. Grčke dijaletkte će u III veku p. n. e. zameniti zajednički jezik, koji je nastao na osnovi atičkog. Jezik koji nam je poznat kao vizantijski grčki (ili srednjogrčki) nastaje u ranom srednjem veku, a nakon pada Vizantije 1453. godine govorimo o novogrčkom.

 

Uticaj koji je grčki izvršio na mnoge savremene evropske jezike vidljiv je u rečima iz oblasti kulture, nauke i umetnosti, kao što su: astrologija, teatar, demokratija…

 

Najčešća pitanja

 

Kakve usluge prevoda sa overom sudskog tumača za grčki jezik pružate?

Vršimo profesionalne usluge prevoda sa overom sudskog tumača za grčki jezik. Sudski tumač za grčki jezik vrši overu ugovora, sertifikata, ličnih dokumenata, svedočanstava, potvrda, diploma, izvoda iz registara, ovlašćenja i punomoćja, policijskih izveštaja i lekarskih nalaza.

 

Koje dodatne prevodilačke usluge nudite?

Pored prevoda sa overom, nudimo usluge usmenog prevođenja, izlaska na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za grčki jezik, overu već prevedenog teksta, te lekturu i korekturu tekstova na grčkom jeziku.

 

Kako osiguravate kvalitet prevoda?

Naši prevodioci za grčki jezik obavljaju višestepenu kontrolu kvaliteta prevoda, osiguravajući da finalni dokument možete proslediti dalje bez brige. Radimo po dobro utvrđenim pravilima i standardima.

 

Koje vrste dokumentacije najčešće prevodite?

Prevedemo hiljade stranica poslovne i lične dokumentacije svakog meseca, uključujući sve od lične dokumentacije do poslovnih izveštaja i ugovora.

 

Kako mogu dobiti više informacija o ceni i rokovima za prevod?

Za preciznije informacije o ceni i rokovima za vaš prevod, molimo vas da nas kontaktirate. Naše konsultacije su besplatne, a cene transparentne i pristupačne.