Sudski tumač za grčki jezik

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti. Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja. Ukoliko želite da saznate cenu Vama potrebnog prevoda pošaljite nam upit.

 

Grčka zastava mapa Grčke

 

 

Prvi tragovi grčkog jezika potiču iz XV veka p. n. e. i pisani su najstarijim poznatim grčkim pismom (linear B, pismo od 88 znakova) na mikenskom dijalektu. Mikenski jezik je dešifrovan tek 1952. godine. Zanimljivo je da među ostacima zapisa na mikenskom nema književnih tekstova. Ova činjenica je lako objašnjiva – u tom periodu usmena književna tradicija bila je dominantna. Zapisi na grčkom alfabetu (koji se i danas upotrebljava) javljaju se u VIII veku p. n. e.

 

Starogrčki je razlikovao 4 književna narečja: jonski, atički, eolski i dorski. Znamo da se jonskim služio istoričar Herodot, a da je atički bio jezik drame i da su na njemu pisala dva velika filozofa: Platon i Aristotel. Grčke dijaletkte će u III veku p. n. e. zameniti zajednički jezik, koji je nastao na osnovi atičkog. Jezik koji nam je poznat kao vizantijski grčki (ili srednjogrčki) nastaje u ranom srednjem veku, a nakon pada Vizantije 1453. godine govorimo o novogrčkom.

 

Uticaj koji je grčki izvršio na mnoge savremene evropske jezike vidljiv je u rečima iz oblasti kulture, nauke i umetnosti, kao što su: astrologija, teatar, demokratija…

 

Prevod sa overom sudskog tumača za grčki jezik

 

Vršimo profesionalne usluge prevoda sa overom sudskog tumača za grčki jezik i sa grčkog na srpski jezik. Sudski tumač za grčki jezik vrši overu:

 

 • ugovora,
 • sertifikata,
 • ličnih dokumenta,
 • svedočanstva, potvrda, diploma,
 • izvoda iz registara,
 • ovlašćenja i punomoćja,
 • policijskih izveštaja,
 • lekarskih nalaza.

 

Sudski tumač za grčki jezik Vam može pružiti usluge u našim kancelarijama u Beogradu i Novom Sadu ali i slanjem dokumenata putem online forme na našem sajtu.  U slučaju potrebe moguć je i izlazak sudskog tumača za grčki na teren.

 

U svom timu imamo stalno zaposlene sudske tumače za grčki jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vaš zahtev za prevodom i overom bilo koje vrste dokumenta.

 

Naši sudski tumači za grčki jezik vam stoje na raspolaganju za:

 

 

 • prevod sa overom sudskog tumača za grčki jezik
 • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za grčki jezik
 • usmeni prevod
 • overu već prevedenog teksta
 • lekturu i korekturu teksta koji je na grčkom jeziku;

 

zatim:

 • prevod sa grčkog na srpski jezik
 • prevod sa srpskog na grčki jezik
 • prevod sa grčkog na druge strane jezike
 • prevod sa stranih jezika na grčki jezik