Prevodilac sa švedskog na srpski i sa srpskog na švedski jezik

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti. Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja. Ukoliko želite da saznate cenu Vama potrebnog prevoda pošaljite nam upit.

 

Švedski jezik Slova na švedskom jeziku

 

Švedski jezik nastao je od staronordijskog jezika, a pripada grupi germanskih indoevropskih jezika. Ranije se ovaj jezik nazivao i runskim švedskim, zbog runskog pisma, ali danas je u upotrebi švedski latinični alphabet. Iako je jezik poznat još iz VIII veka, do standardizacije je došlo tek u XX veku. Oko 10 miliona ljudi govori švedskim jezikom, a zvaničan je jezik Švedske, Finske I Evropske Unije. Takođe je službeni jezik Nordijskog saveta.

U XVI veku se iz švedskog izdvajaju određeni poddijalekti koji razlikuju govor Šveđana i Finaca, a u južnom delu Švedske preovlađuje uticaj danskog jezika. Celokupni standard pisanog i govornog švedskog jezika regulisan je od strane Švedskog jezičkog saveta u Švedskoj, a u Finskoj je za to zadužena kancelarija za švedski jezik pri istraživačkom institutu za jezike Finske.

U svom timu imamo honorarno zaposlene prevodioce za švedski jezik- prevodilac sa švedskog na srpski i sa srpskog na švedski, tako da uvek možemo brzo odgovoriti kada je u pitanju potreba za hitnim prevodima.

 

Sve usluge -prevođenje sa švedskog na srpski i sa srpskog na švedski i overe možete obaviti u prevodilačkoj ABC agenciji

 

Naši prevodioci za švedski jezik Vam stoje na usluzi kada je potreban:

  • prevod sa švedskog na srpski jezik
  • prevod sa srpskog na švedski jezik
  • prevod sa švedskog na druge strane jezike
  • prevod sa stranih jezika na švedski jezik


zatim:

  • prevod sudskog prevodioca za švedski jezik
  • overa već prevedenog teksta
  • lektura i korektura teksta koji je na švedskom jeziku
  • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog prevodioca za švedski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.