Prevodilac sa češkog na srpski i sa srpskog na češki jezik

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti. Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja. Ukoliko želite da saznate cenu Vama potrebnog prevoda pošaljite nam upit.

 

Češka zastava

 

Češki jezik spada u grupu zapadnoslovenskih jezika. Ovim jezikom govori oko 12 miliona ljudi. Zanimljivo je da preko milion govornika ovog jezika živi u Sjedinjenim Američkim Državama, manji broj u Brazilu, Kanadi i Ukrajini. Zvanični je jezik Republike Češke, a kao manjinski jezik prepoznat je u Austriji, Poljskoj Slovačkoj, Rumuniji i Hrvatskoj. U Srbiji češki jezik je priznat kao službeni samo u jednoj vojvođanskoj opštini – Beloj Crkvi.

 

Češki i slovački jezik deo su istog dijalekatskog kontinuuma. Ova činjenica objašnjava visok stepen razumevanja među govornicima ovih jezika iako je na češki jezik veliki uticaj izvršio nemački, a na slovački – mađarski jezik.

 

U svom timu imamo honorarno zaposlene prevodioce za češki jezik, tako da uvek možemo brzo odgovoriti na vaš zahtev za hitnim prevodima.

 

Naši prevodioci za češki jezik vam stoje na usluzi za:

 

  • prevod sa češkog na srpski jezik
  • prevod sa srpskog na češki jezik
  • prevod sa češkog na druge strane jezike
  • prevod sa stranih jezika na češki jezik


zatim:

 

  • prevod sudskog tumača za češki jezik
  • overa već prevedenog teksta
  • lektura i korektura teksta koji je na češkom jeziku
  • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog prevodioca za češki jezik, kao i svi ostali oblici usmenog prevođenja.