Prevodilac sa češkog na srpski i sa srpskog na češki jezik

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti. Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja. Ukoliko želite da saznate cenu Vama potrebnog prevoda pošaljite nam upit.

 

Češka zastava

 

Češki jezik spada u grupu zapadnoslovenskih jezika. Ovim jezikom govori oko 12 miliona ljudi. Zanimljivo je da preko milion govornika ovog jezika živi u Sjedinjenim Američkim Državama, manji broj u Brazilu, Kanadi i Ukrajini. Zvanični je jezik Republike Češke, a kao manjinski jezik prepoznat je u Austriji, Poljskoj Slovačkoj, Rumuniji i Hrvatskoj. U Srbiji češki jezik je priznat kao službeni samo u jednoj vojvođanskoj opštini – Beloj Crkvi.

 

Češki i slovački jezik deo su istog dijalekatskog kontinuuma. Ova činjenica objašnjava visok stepen razumevanja među govornicima ovih jezika iako je na češki jezik veliki uticaj izvršio nemački, a na slovački – mađarski jezik.

 

U svom timu imamo honorarno zaposlene prevodioce za češki jezik, tako da uvek možemo brzo odgovoriti na vaš zahtev za hitnim prevodima.

 

Prevodilac sa srpskog na češki u prevodilačkoj ABC agenciji - Kvalitetne usluge prevoda

 

Naši prevodioci za češki jezik vam stoje na usluzi za:

 

  • prevod sa češkog na srpski jezik
  • prevod sa srpskog na češki jezik
  • prevod sa češkog na druge strane jezike
  • prevod sa stranih jezika na češki jezik


zatim:

 

  • prevod sudskog tumača za češki jezik
  • overa već prevedenog teksta
  • lektura i korektura teksta koji je na češkom jeziku
  • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog prevodioca za češki jezik, kao i svi ostali oblici usmenog prevođenja.