Prevodilac sa holandskog na srpski i sa srpskog na holandski jezik

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti. Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja. Ukoliko želite da saznate cenu Vama potrebnog prevoda pošaljite nam upit.

 

Prevod sa holandskog ABC prevodi

 

Holandski jezik je indoevropski germanski jezik, koji spada u podgrupu donjofranačkih jezika. Holandski jezik se zasniva na donjonemačkom književnom jeziku iz XVII veka od čega su uglavnom sačuvane staronemačke reči, a kasnije veliki uticaj na razvoj jezika je imao francuski i engleski jezik. Ima ukupno oko 27 miliona govornika u svetu. Službeni je jezik u Holandiji, Belgiji, Surinamu, Arubau, Kurasaou, Sv. Martinu, zatim u Evropskoj Uniji, Uniji južnoameričkih nacija i zemljama Beneluksa. Takođe, govori se i u Francuskoj, Južnoafričkoj Republici, Nemačkoj, Indoneziji...

U Belgiji, holandski jezik se naziva i flamanski, zbog naziva provincije u kojoj je ovaj jezik zastupljen. Holandski jezik ima 25 podgrupa narečja, koji se svrstavaju u nekoliko osnovnih grupa dijalekata, u zavisnosti od područja govorenja. To su: jugozapadna, severozapadna, severoistočna, središnjoseverna, središnjojužna, jugoistočna i Surinam grupa. Pismo kojim se koriste govornici ovog jezika je holandska varijanta latinice, a sve što se tiče jezika reguliše Holandska jezička unija u Holandiji.

U svom timu imamo honorarno zaposlene prevodioce sa holandskog na srpski i sa srpskog naholandski, tako da uvek možemo brzo odgovoriti kada je u pitanju potreba za hitnim prevodima.

 

Sve usluge prevođenja i overe prevoda od strane prevodilaca za holandski jezik možete obaviti u prevodilačkoj ABC agenciji

 

Naši prevodioci za holandski jezik Vam stoje na usluzi kada je potreban:

  • prevod sa holandskog na srpski jezik
  • prevod sa srpskog na holandski jezik
  • prevod sa holandskog na druge strane jezike
  • prevod sa stranih jezika na holandski jezik


zatim:

  • prevod sudskog tumača za holandski jezik
  • overa već prevedenog teksta
  • lektura i korektura teksta koji je na holandskom jeziku
  • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog prevodioca za holandski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.