Prevodilac sa slovenačkog na srpski i sa srpskog na slovenački jezik

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti. Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja. Ukoliko želite da saznate cenu Vama potrebnog prevoda pošaljite nam upit.

 

Zastava Slovenije

 

Slovenački ili slovenski jezik, kako ga još nazivaju, je baltoslovenski jezik koji ima oko 2 miliona govornika u svetu. Službeni je jezik Republike Slovenije, a priznat je kao jezik manjine u Italiji, Austriji, Hrvatskoj, Mađarskoj, a postoji I značajan broj emigranata u Americi, Australiji I Zapadnoj Evropi. Takođe je službeni jezik Evropske Unije.

Slovenački jezik je utemeljen na donjokranjskim I gornjokranjskim govorima, a kao začetnik jezika pominje se Primož Trubar. Slovenska akademija znanosti I umetnosti je zadužena za regulisanje ovog jezika.

U svom timu imamo honorarno zaposlene prevodioce za slovenački jezik, tako da uvek možemo brzo odgovoriti kada je u pitanju potreba za hitnim prevodima.

Naši prevodioci za slovenački jezik vam stoje na raspolaganju za:

 

  • prevod sa slovenačkog na srpski jezik
  • prevod sa srpskog na slovenački jezik
  • prevod sa slovenačkog na druge strane jezike
  • prevod sa stranih jezika na slovenački jezik


Možete nam se obratiti ukoliko vam je potrebna neka od sledećih usluga:

 

  • prevod sudskog tumača za slovenački jezik
  • overa već prevedenog teksta
  • lektura i korektura teksta koji je na slovenačkom jeziku
  • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog prevodioca za slovenački jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.