Sudski tumač za nemački jezik

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti. Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja. Ukoliko želite da saznate cenu Vama potrebnog prevoda pošaljite nam upit.

 

Reči na nemačkom

 

Nemački jezik spada u zapadnu grupu germanskih jezika u okviru indoevropske porodice. Ovaj jezik govori oko 120 miliona ljudi, a njime se kao maternjim služi 13% Evropljana. Nemački je jedan od 24 zvanična jezika Evropske unije.

 

Brojnost grana germanske porodice jezika posledica je migracija germanskih plemena koja su živela u severnim delovima Evrope u prvom milenijumu pre nove ere. Zapisi germanskih reči od strane latinskih autora potiču već iz III veka nove ere. Za razvoj germanske kulture izuzetno je važan prevod četiri jevanđelja sa grčkog na gotski jezik. Ovaj rukopis potiče iz IV veka i poznat je kao Codex Argenteus, odnosno Srebrni kodeks ili Srebrna Biblija. Ovo delo izuzetne lepote pisano je na purpurnom pergamentu zlatnim i srebrnim mastilom, a umetnički stil i minijature ukazuju na to da je delo rađeno za članove kraljevske porodice. Pretpostavlja se da je autor episkop Vulfila, koji je kao misionar širio hrišćanstvo među Gotima.

 

Istorija nemačkog jezika počinje od druge polovine VIII veka. Iz tog perioda potiče i prvi spomenik ovog jezika, latinsko-nemački rečnik Abrogans. Lingvisti govore o četiri perioda nemačkog jezika, a to su: stari (od VIII do XI veka), srednji (od XI do XIV veka), rani novi (od XIV do XVII veka) i novi (od XVII veka do danas).

 

Prevod sa overom sudskog tumača za nemački jezik

 

Vršimo profesionalne usluge prevoda sa overom sudskog tumača za nemački jezik i sa nemačkog na srpski jezik. Sudski tumač za nemački jezik vrši overu:

 

 • ugovora,
 • sertifikata,
 • ličnih dokumenta,
 • svedočanstva, potvrda, diploma,
 • izvoda iz registara,
 • ovlašćenja i punomoćja,
 • policijskih izveštaja,
 • lekarskih nalaza.

 

Sudski tumač za nemački jezik Vam može pružiti usluge u našim kancelarijama u Beogradu i Novom Sadu ali i slanjem dokumenata putem online forme na našem sajtu.  U slučaju potrebe moguć je i izlazak sudskog tumača za nemački na teren.

 

U svom timu imamo stalno zaposlene sudske tumače za nemački jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vaš zahtev za prevodom i overom bilo koje vrste dokumenta.

 

Naši sudski tumači za nemački jezik vam stoje na raspolaganju za:

 

 • prevod sa overom sudskog tumača za nemački jezik
 • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za nemački jezik
 • usmeni prevod
 • overu već prevedenog teksta
 • lekturu i korekturu teksta koji je na nemačkom jeziku;

zatim:

 

 • prevod sa nemačkog na srpski jezik
 • prevod sa srpskog na nemački jezik
 • prevod sa nemačkog na druge strane jezike
 • prevod sa stranih jezika na nemački jezik.