Prevodilac sa turskog na srpski i sa srpskog na turski jezik

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti. Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja. Ukoliko želite da saznate cenu Vama potrebnog prevoda pošaljite nam upit.

 Turska logo

Turski jezik spada u podgrupu ouških jezika altajske indoevropske porodice, a ima oko 75 miliona ljudi čiji je on materinski jezik. Kao službeni jezik, koristi se u Turskoj, Severnom Kipru I Bugarskoj, a u upotrebi je I u Srbiji, Iraku, Iranu, Izraelu, Siriji, Rumuniji, Makedoniji, Kazahstanu, Grčkoj, Uzbekistanu, Rusiji i Nemačkoj, kao I u mnogim drugim zemljama Evropske Unije.

Turski jezik se do 1928.godine pisao izmenjenim arapskim pismom, ali reformom jezika uvedeno je tursko latinično pismo sa 29 slova. Postoje brojni dijalekti turskog jezika, među kojima glavni rumelski, jedrenski, karamanlijski, gojnučki, dunavski, eskišehirski… 1932.godine osnovana je “Udruženje za ispitivanje turskog jezika” ili danas “Društvo za turski jezik” koje predstavlja regulatorno telo, a kontroliše ga premijer države.

U svom timu imamo honorarno zaposlene prevodioce za turski jezik- prevodilac sa srpkog na turski jezik i prevodilac sa turskog na srpski jezik, tako da uvek možemo brzo odgovoriti kada je u pitanju potreba za hitnim prevodima.

 

Sve usluge pismenog prevođenja sa srpskog na turski ili sa turskog na srpski možete dobiti u ABC prevodilačkoj agenciji

 

Naši srpsko turski ili tursko srpski prevodilac Vam stoji na usluzi kada je potreban:

  • prevod sa turskog na srpski jezik
  • prevod sa srpskog na turski jezik
  • prevod sa turskog na druge strane jezike
  • prevod sa stranih jezika na turski jezik


zatim:

  • prevod sudskog prevodioca za turski jezik
  • overa već prevedenog teksta
  • lektura i korektura teksta koji je na turskom jeziku
  • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog prevodioca za turski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.