Sudski tumač za mađarski jezik

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti. Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja. Ukoliko želite da saznate cenu Vama potrebnog prevoda pošaljite nam upit.

 

Mađarska zastava

 

Mađarski jezik se gleda kroz dva razdoblja - ugro-mađarski i pramađarski period. Još oko 1000.godine Mađari su preuzeli hrišćanstvo i stvorili državu, koja je od svog nastanka pretrpela različite uticaje i reforme. Jedan od događaja koji je imao uticaj na jezik jeste doba nakon Mohačke bitke. Plemstvo se podelilo na one koji su se okrenuli Osmanlijama, a drugi deo se priklonio Habzburgovcima. Takođe je i teritorija mađarske bila podeljena na tri dela.

Nakon što su latinski i nemački dugo bili službeni jezici ovog naroda, od 1820.godine uveden je i mađarski kao službeni jezik. Usled stvaranja Austro-Ugarskog carstva i pada Mađarske pod njihovu vlast, stvorili su se uslovi za širenje naroda i jezika. Mađarski je jedan od najkomplikovanijih jezika za učenje, jer je gramatika vrlo složena, a jedna imenica može da ima i preko 200 oblika.

U svom timu imamo stalno zaposlene sudske tumače za mađarski jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vašu potrebu za prevodom i overom određenog dokumeta za koji je potreban pečat sudskog tumača za mađarski jezik.

Naši sudski tumači za mađarski jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban:

 

  • prevod sudskog tumača za mađarski jezik
  • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za mađarski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.
  • overa već prevedenog teksta
  • lektura i korektura teksta koji je na mađarskom jeziku


zatim:

  • prevod sa mađarskog na srpski jezik
  • prevod sa srpskog na mađarski jezik
  • prevod sa mađarskog na druge strane jezike
  • prevod sa stranih jezika na mađarski jezik