Sudski tumač za poljski jezik

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti. Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja. Ukoliko želite da saznate cenu Vama potrebnog prevoda pošaljite nam upit.

 

Poljski jezik zajedno sa kašupskim čini lehitsku grupu zapadnoslovenskih jezika. Onomastički tragovi poljskog jezika nađeni su još u 9. veku, a najstariji tekst pisan ovim jezikom, Svetokriške propovedi, potiče iz 14. veka. Sa dolaskom hrišćanstva iz Češke, staročeški je izvršio uticaj na staropoljski. Književnost na poljskom javlja se i cveta u 16. veku. U periodu renesanse stvara i jedan od najznačajnijih poljskih pesnika – Jan Kohanovski.

 

Danas je poljski zvanični jezik Republike Poljske, u okviru koje se ovim jezikom služi oko 39 miliona stanovnika. U novije vreme, usled globalizacije, poljski jezik je pretrpeo snažne uticaje engleskog jezika. Ovaj uticaj manifestuje se kroz veliki broj anglicizama.

 

U svom timu imamo stalno zaposlene sudske tumače za poljski jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vaš zahtev za prevodom i overom bilo koje vrste dokumenta.

 

Prevod sa overom sudskog tumača za poljski

 

Vršimo profesionalne usluge prevoda sa overom sudskog tumača za poljski jezik. Sudski tumač za poljski jezik vrši overu:

 

 • ugovora,
 • sertifikata,
 • ličnih dokumenta,
 • svedočanstva, potvrda, diploma,
 • izvoda iz registara,
 • ovlašćenja i punomoćja,
 • policijskih izveštaja,
 • lekarskih nalaza.

 

 

Sudski tumač za poljski jezik Vam može pružiti usluge u našim kancelarijama u Beogradu i Novom Sadu ali i slanjem dokumenata putem online forme na našem sajtu.  U slučaju potrebe moguć je i izlazak sudskog tumača za poljski na teren.

 

 

Naši sudski tumači za poljski jezik vam stoje na raspolaganju za:

 

 • prevod sudskog tumača za poljski jezik
 • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za poljski jezik,
 • usmeni prevod
 • overa već prevedenog teksta
 • lektura i korektura teksta koji je na poljskom jeziku;

 

zatim:

 • prevod sa poljskog na srpski jezik
 • prevod sa srpskog na poljski jezik
 • prevod sa poljskog na druge strane jezike
 • prevod sa stranih jezika na poljski jezik