Prevodilac sa bugarskog na srpski i sa srpskog na bugarski jezik

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti. Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja. Ukoliko želite da saznate cenu Vama potrebnog prevoda pošaljite nam upit.

 

Istorija bugarskog jezika

 

Bugarski jezik pripada indoevropskoj grupi balto-slovenskih jezika, a podgrupa je istočno-južno-slovenskih jezika. Ima skoro 7 miliona izvornih govornika, koji se služe ćiriličnim bugarskim pismom. Bugarski jezik se govori, osim u Bugarskoj, I u Srbiji, Rumuniji I Makedoniji gde je priznat kao jezik manjina. Zatim deo govornika živi u Turskoj, Grčkoj, Ukrajini, Moldaviji, Albaniji I ostalim dijasporama.

 

Bugarski jezik je službeni jezik Bugarske, Evropske Unije I Grčke. Institut za bugarski jezik pri Bugarskoj akademiji nauka je zadužen za regulaciju jezika. Moderni bugarski jezik je podeljen na istočni I zapadni dijalekat, od kojih obe dijalekatske grupe imaju severne I južne oblike.


U svom timu imamo honorarno zaposlene prevodioce za bugarski jezik, tako da uvek možemo brzo odgovoriti kada je u pitanju potreba za hitnim prevodima.

Naši prevodioci za bugarski jezik Vam stoje na raspolaganju za:

 

  • prevod sa bugarskog na srpski jezik
  • prevod sa srpskog na bugarski jezik
  • prevod sa bugarskog na druge strane jezike
  • prevod sa stranih jezika na bugarski jezik


Možete nam se obratiti ukoliko vam je potrebna neka od sledećih usluga:

  • prevod sudskog tumača za bugarski jezik
  • overa već prevedenog teksta
  • lektura i korektura teksta koji je na bugarskom jeziku
  • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog prevodioca za bugarski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.