Sudski tumač za turski jezik

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti. Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja. Ukoliko želite da saznate cenu Vama potrebnog prevoda pošaljite nam upit.

 

Logo Turska

 

Turski jezik kao deo grupe ouških jezika ima dosta sličnosti sa ostalim jezicima iz te grupe - azerbejdžanskim, kaškajskim i turkmenskim. Smatra se da grupa turskih jezika potiče od altajskih jezika. Latinično pismo je uveo Mustafa Kemal Ataturk, a do 1928.godine se pisalo modifikovanim arapskim pismom. U turskom jeziku svako slovo se izgovara kao jedan glas.

Turski jezik ima mnogobrojne dijalekte koji su u upotrebi u različitim zemljama I govornim područjima Turske. Usled širenja Osmanlijskog carstva, i uticaj turskog jezika je proširen na brojne jezike i narodnosti. Samo u srpskom jeziku ima oko 9000 turcizma.

 

Prevod sa overom sudskog tumača za turski jezik

 

Vršimo profesionalne usluge prevoda sa overom sudskog tumača za turski jezik i sa turskog na srpski jezik. Sudski tumač za turski jezik vrši overu:

 

 • ugovora,
 • sertifikata,
 • ličnih dokumenta,
 • svedočanstva, potvrda, diploma,
 • izvoda iz registara,
 • ovlašćenja i punomoćja,
 • policijskih izveštaja,
 • lekarskih nalaza.

 

Sudski tumač za turski jezik Vam može pružiti usluge u našim kancelarijama u Beogradu i Novom Sadu ali i slanjem dokumenata putem online forme na našem sajtu. U slučaju potrebe moguć je i izlazak sudskog tumača za turski na teren.

 


U svom timu imamo honorarno zaposlene sudske tumače za turski jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vašu potrebu za prevodom i overom određenog dokumeta za koji je potreban pečat sudskog tumača za turski jezik.

Naši sudski tumači za turski jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban:

 

 • prevod sudskog tumača za turski jezik
 • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za turski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja
 • overa već prevedenog teksta
 • lektura i korektura teksta koji je na turskom jeziku


zatim:

 • prevod sa turskog na srpski jezik
 • prevod sa srpskog na turski jezik
 • prevod sa turskog na druge strane jezike
 • prevod sa stranih jezika na turski jezik