Sudski tumač za švedski jezik

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti. Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja. Ukoliko želite da saznate cenu Vama potrebnog prevoda pošaljite nam upit.

 

Reči na švedskom

 

Švedski jezik je severnogermanski jezik koji se izdvojio iz nekadašnjeg staronordijskog jezika u VIII veku i srodan je sa ostalim skandinavskim jezicima. Pisana pravila švedskog jezika potiču od nekadašnjeg izgovora reči, pa današnji izgovor nije u skladu sa pisanom rečju. Švedski jezik je pretrpeo najveće uticaje od niskonemačkog, engleskog i francuskog jezika.

Prva knjiga na švedskom jeziku odštampana je 1495.godine. Savremeni švedski jezik je nastao kada je prevedena Biblija, pod naredbom kralja Gustava Vase 1541.godine, a u XX veku je formalno uspostavljena standardizacija jezika. Tradicionalno ima 6 dijalekata, a u savremenom jeziku se poznaje preko 100 dijalekata koji se razlikuju od standardnog švedskog jezika, koji se temelji na izgovoru Štokholma.

 

Prevod sa overom sudskog tumača za švedski jezik

 

Vršimo profesionalne usluge prevoda sa overom sudskog tumača za švedski jezik i sa švedskog na srpski jezik. Sudski tumač za švedski jezik vrši overu:

 

 • ugovora,
 • sertifikata,
 • ličnih dokumenta,
 • svedočanstva, potvrda, diploma,
 • izvoda iz registara,
 • ovlašćenja i punomoćja,
 • policijskih izveštaja,
 • lekarskih nalaza.

 

Sudski tumač za švedski jezik Vam može pružiti usluge u našim kancelarijama u Beogradu i Novom Sadu ali i slanjem dokumenata putem online forme na našem sajtu. U slučaju potrebe moguć je i izlazak sudskog tumača za švedski na teren.

 

U svom timu imamo honorarno zaposlene sudske tumače za švedski jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vašu potrebu za prevodom i overom određenog dokumeta za koji je potreban pečat sudskog tumača za švedski jezik.

Naši sudski tumači za švedski jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban:

 

 • prevod sudskog tumača za švedski jezik
 • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za švedski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.
 • overa već prevedenog teksta
 • lektura i korektura teksta koji je na švedskom jeziku


zatim:

 • prevod sa švedskog na srpski jezik
 • prevod sa srpskog na švedski jezik
 • prevod sa švedskog na druge strane jezike
 • prevod sa stranih jezika na švedski jezik