Česta pitanja

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE O NOVOJ ADRESI NOVOBEOGRADSKE KANCELARIJE

Ovim putem želimo da Vas obavestimo o promeni adrese naše kancelarije na Novom Beogradu.


Od ponedeljka, 01.04.2024. godine, nova adresa kancelarije je Admirala Geprata 2, Beograd (ugao sa Balkanskom).

 

Kontakt podaci (telefon i mejl) ostaju isti, kao i naši projekt menadžeri, prevodioci, lektori, i najvažnije – kvalitet prevoda.

 

Takođe, želimo još jednom da istaknemo mogućnost slanja dokumentacije onlajn, bez ličnog dolaska u našu poslovnicu.

 

Kao i mogućnost slanja završenog prevoda na Vašu mejl adresu u vidu skena (PDF) ukoliko Vam nije potreban odštampan prevod.

 

Tu je i opcija slanja prevoda kurirskom službom (PostExpress).

Šta je Haški apostil ?

Haški Apostil je pečat koji je uveden 5. oktobra 1961. godine Haškom konvencijom o ukidanju potrebe legalizacije stranih dokumentata. Stoga, umesto da se za svaki strani dokument sprovodi postupak legalizacije, kao što je to bilo ranije, sada je dovoljno da se u zemlji u kojoj je dokument izdat overi pečatom koji se zove Apostil.


Apostille potvrdu izdaju organi države koji su izdali ispravu i izdaje se na zahtev svakog imaoca isprave. Države potpisnice slobodno određuju odgovarajući organ vlasti nadležan za izdavanje potvrde Apostille.


Primenjuje se na isprave koje izdaju organi ili službenici državnog pravosuđa, javnog tužilaštva, sudskih pisarnica i sudski izvršitelji, na administrativne isprave, isprave koje je izdao ili overio javni beležnik, službene navode o upisima u javne knjige i na službene overe potpisa na privatnim ispravama.


Ne primenjuje se na isprave koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici i na isprave koje se neposredno odnose na neki trgovinski ili carinski posao.

Potvrda Apostille treba da bude sačinjena u skladu sa propisanim obrascem, stavljena na samu ispravu ili njen dodatak, može da bude sastavljena na službenom jeziku vlasti koja je izdaje, ali naslov: „Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)“ mora da glasi na francuskom jeziku, da bi je organi država ugovornica prepoznali i prihvatili.


U Srbiji ovaj pečat stavlja sud, dok u drugim državama to mogu biti i drugi državni organi. U Beogradu se Haški apostil overava u sudu u ulici Nikole Tesle 42a, nekadašnjoj zgradi Aeroinženjeringa za dokumenta koja su izdata u Beogradu. Dokumenta koja su izdata u drugim gradovima overavaju se u sudovima u tim gradovima.

 

VAŽNO!

 

U slučaju da niste sigurni da li dokument treba da sadrži Haški apostil, da li taj Haški apostil treba prevesti ili ne, kao i u vezi sa ostalim nedoumicama, potrebno je pozvati međunarodnu pravnu pomoć koja se nalazi u Sudu u ulici Nikole Tesle 42a, u Beogradu, na telefon 011/655 37 24.

Šta podrazumevate pod besplatnim konsultcijama?

Pod besplatnim konsultacijama podrazumevamo rešavanje svih Vaših nedoumica u vezi sa prevodom (pisanim ili usmenim). Takođe, tu smo za pitanja koja se tiču višejezičnih dokumenata, apostil pečata, ali i prevoda različitih jezičkih kombinacija.  Besplatne konsultacije se odnose i na procenu broja strana dokumentacije koju je potrebno prevesti.

 

Važna napomena!

 

Naši projekt menadžeri su tu da se sa njima posavetujete u vezi sa mogućim nedoumicama, ali najpreciznije informacije o dokumentaciji koju je potrebno prevesti Vam može pružiti samo institucija gde prevedena dokumenta predajete. Naš savet je da uvek prvo proverite sa konkretnom ustanovom / institucijom / ambasadom jer je svaki slučaj individualan. Zahtevi, takođe, mogu da variraju i u zavisnosti od zemlje gde aplicirate.

Da li mogu da Vam pošaljem dokumentaciju za prevod putem imejla?

Ovo je jedno od najčešćih pitanja naših klijenata i odgovor glasi – da, naravno da nam možete poslati skeniranu dokumentaciju na jednu od naših mejl adresa. Ukoliko ne posedujete sken, možete poslati i fotografiju dokumenta. Ako se odlučite za ovu varijantu, molimo Vas da kvalitet fotografije bude visok i da fotografija bude kropovana kako se ne bi videlo ništa osim samog dokumenta.

Takođe, materijal za prevod nam možete dostaviti i direktno putem sajta, preko upit forme.

Da li je upit forma u funkciji?

Da, upit forma je u funkciji jer se svi podaci na sajtu redovno ažuriraju.

Dokumenta koja je potrebno prevesti možete poslati i putem upit forme, ne napuštajući sajt.

Molimo Vas da u tekstu poruke naglasite na koji jezik se materijal prevodi, kao i da li Vam je potreban prevod sa overom ovlašćenog sudskog prevodioca ili prevod bez overe.

Važno je naglasiti da je kroz formu upita moguće poslati samo 4 priloga. Ukoliko imate više dokumenata za prevod, predlažemo da ih spakujete u ZIP ili RAR. fajl.

Kako poslati velik fajl?

Često se dešava da klijenti ne uspevaju da nam pošalju materijal za prevod zbog veličine fajla.

U tom slučaju Vam predlažemo da nam dokumentaciju pošaljete putem WeTransfer-a.

Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica u vezi sa slanjem preko WeTransfer-a, budite slobodni da nas pozovete.

Šta su prevodi sa overom sudskog tumača?

Dokumenta koja izdaju državni organi, kod nas ili inostranstvu, potrebno je prevesti i overiti tako da i taj prevod predstavlja zvaničan dokument.

Obično su to :

 

  • diplome
  • svedočanstva
  • uverenja
  • rešenja
  • ugovori i sl.

To su vrste dokumenta koje prevode sudski tumači. Njih je Ministarstvo pravde, Rešenjem o postavljenju za sudskog tumača, ovlastilo da mogu prevoditi dokumenta i overavati pečatom koji garantuje da je prevod veran originalu.

Ovi prevodi, osim samog teksta sadrže i pečat sudskog tumača, kao i klauzulu na kraju prevoda u kojoj se navodi koji tumač je radio prevod, kao i broj rešenja o postavljenju za sudskog tumača.

Osim pismenih prevoda, naše sudske tumače možete angažovati i prilikom usmenih prevoda.

Sudski tumači izlaze na teren prilikom sklapanja brakova, poslovnih sastanaka, overe potpisa, odnosno u svakoj situaciji gde jedna strana ne govori jezik koji je zvaničan.

Šta je prevod jezičkih kombinacija?

 

Možda se pitate: šta tačno znači prevod jezičkih kombinacija? I zar nije svaki prevod, zapravo, prevod neke jezičke kombinacije?


 

Odgovor na ovo pitanje je afirmativan. Da, svaki prevod jeste prevod određene jezičke kombinacije. Ipak, agencija ABC prevodi pored standardnih prevoda sa određenog jezika na srpski jezik, i sa srpskog jezika na određeni strani jezik (na primer, sa engleskog na srpski, ili sa srpskog na engleski jezik), takođe radi i prevode sa jednog stranog jezika na drugi strani jezik (npr. sa kineskog na engleski, ili sa nemačkog na ruski jezik). Naravno, ovo su samo neki od slučajeva sa kojima smo se susretali u praksi. Mogućnosti su bezbrojne usled činjenice da pokrivamo 32 strana jezika i da sarađujemo sa preko 100 spoljnih saradnika.

 


 


 

Zato vam stojimo na raspolaganju ukoliko imate dokument koji je potrebno prevesti sa jednog stranog jezika na drugi.

 

Da li radite za vreme VANREDNOG STANJA?

Ogovor na pitanje da li radimo za vreme korona virusa (VANREDNOG STANJA) je potvrdan - da, radimo, ali uz izmene u radu.
To podrazumeva da će se u narednom periodu poslovanje naše prevodilačke agencije vršiti isključivo ONLINE, putem mejlova.

 

Svu komunikaciju u vezi sa prevodima obavljaćemo putem mejla ili telefona.

Svi mejlovi sa kontakt strane su u funkciji.
 

Takođe, svi hitni slučajevi mogu stupiti sa nama u kontakt putem broja 069/664-602.

 

Dokument koji je potrebno prevesti možete da skenirate ili fotografišete pa da nam pošaljete putem mejla.

Završeni prevodi će vam biti dostavljeni elektronskim putem na mejl ili poštom (ukoliko klijent insistira na tome).

O uslovima plaćanja će vas informisati naše kolege, menadžeri projekta.


U skladu sa preporukama Ministarstva zdravlja i Vlade republike Srbije smatramo da je odgovorno ponašanje prema vama, ali i prema našim zaposlenima, da ne dolazite u kancelarije. Na ovaj način smanjujemo mogućnost širenja virusa na minimum.

 

 

Nadamo se da će ova novonastala situacija proći što pre i što bezbolnije za sve nas.

Budite zdravi i vedrog duha!