Sudski tumač za slovački jezik

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti. Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja. Ukoliko želite da saznate cenu Vama potrebnog prevoda pošaljite nam upit.

 

Slovačka zastava

 

 

Slovački jezik ima oko 5,5 miliona govornika. Pored Slovačke, ovaj zapadnoslovenski jezik govori se i u Češkoj, Srbiji, Hrvatskoj, Poljskoj, Rumuniji, Sjedinjenim Američkim Državama, Mađarskoj, Austriji i Ukrajini.

 

Prvi tekstovi pisani na slovačkom javljaju se relativno kasno, tek u XV veku. U periodu od XIV do XVIII veka Slovaci su kao književni jezik koristili češki ili latinski. Usled nepovoljne političke situacije (Slovačka je dugo bila pod Ugarskom), književni slovački jezik je počeo da se razvija tek pri kraju XVIII veka. Na slovački su veliki uticaj izvršili češki, mađarski, nemački, a u novije vreme i engleski jezik.

 

Slovački jezik koristi latinično pismo sa malim modifikacijama u vidu dijakritičkih znakova (tzv. „kvačice“ – mali dodatak slovu koji utiče na izgovor, na fonetsku vrednost slova).

 

Prevod sa overom sudskog tumača za slovački

 

Vršimo profesionalne usluge prevoda sa overom sudskog tumača za slovački jezik. Sudski tumač za slovački jezik vrši overu:

 

 • ugovora,
 • sertifikata,
 • ličnih dokumenta,
 • svedočanstva, potvrda, diploma,
 • izvoda iz registara,
 • ovlašćenja i punomoćja,
 • policijskih izveštaja,
 • lekarskih nalaza.

 

 

 

Sudski tumač za slovački jezik Vam može pružiti usluge u našim kancelarijama u Beogradu i Novom Sadu ali i slanjem dokumenata putem online forme na našem sajtu.  U slučaju potrebe moguć je i izlazak sudskog tumača za slovački na teren.

 

U svom timu imamo stalno zaposlene sudske tumače za slovački jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vaš zahtev za prevodom i overom bilo koje vrste dokumenta.

 

Naši sudski tumači za slovački jezik vam stoje na raspolaganju za:

 

 • prevod sudskog tumača za slovački jezik
 • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za slovački jezik
 • usmeno prevođenje
 • overa već prevedenog teksta
 • lektura i korektura teksta koji je na slovačkom jeziku;


zatim:

 

 • prevod sa slovačkog na srpski jezik
 • prevod sa srpskog na slovački jezik
 • prevod sa slovačkog na druge strane jezike
 • prevod sa stranih jezika na slovački jezik.