Prevodilac sa španskog na srpski i sa srpskog na španski jezik

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti. Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja. Ukoliko želite da saznate cenu Vama potrebnog prevoda pošaljite nam upit.

Španska zastava

 

Španski (español) ili kastiljanski jezik pripada grupi romanskih jezika, i četvrti je po broju govornika u svetu.

Španski je maternji jezik 352 miliona ljudi, a u svetu je više od 500 miliona korisnika ovog melodičnog jezika i time je on, posle kineskog i engleskog, treći najrasprostranjeniji jezik. Španski jezik, kao službeni, koristi se u Evropskoj Uniji, UN-u i brojnim drugim međunarodnim organizacijama. Prema globalnoj statistici, španski je treći najčešće korišćen jezik na internetu.

Osim Španije, govori se i u Hispanoamerici u preko 20 država. Prema poslednjim istraživanjima ovaj jezik ima najveću stopu rasta broja govornika i smatra se da će u dogledno vreme prestići i engleski jezik.

U osnovi, kastiljanski i španski su sinonimi. Sinonim kastiljanski se veže za regiju u kojoj je nastao jezik, tj. Kastilju i stariji je od sinonima španski.

Posle latinskog arapski jezik je imao najveći uticaj na razvoj španskog jezika. Procenjuje se da u modernom španskom oko 4 000 reči potiče iz arapskog jezika koji su u Španiju doneli Mavari sa severa Afrike.

U svom timu imamo prevodioce za španski jezik, tako da uvek možemo da vam pomognemo ukoliko vam je potreban stručan prevod sudskog tumača za španski jezik.