Sudski tumac za bugarski jezik

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti. Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja. Ukoliko želite da saznate cenu Vama potrebnog prevoda pošaljite nam upit.

Imate dokumenta koja je potrebno prevesti na bugarski jezik? Tražite iskusnog sudskog tumača? Prevodilačka agencija ABC prevodi u mogućnosti je da odgovori na sve vaše zahteve. Pružamo kvalitetne prevodilačke usluge po pristupačnim cenama.

 

Za deset godina rada iza sebe imamo stotine hiljada prevedenih strana, uspešnu saradnju sa klijentima i prevodiocima. Naši klijenti su fizička i pravna lica. Deo referentne liste možete pogledati ovde.

 

 

Prevod sa overom sudskog tumača za bugarski

 

Vršimo profesionalne usluge prevoda sa overom sudskog tumača za bugarski jezik. Sudski tumač za bugarski jezik vrši overu:

 

 • ugovora
 • sertifikata
 • ličnih dokumenta
 • svedočanstva, potvrda, diploma
 • izvoda iz registara
 • ovlašćenja i punomoćja
 • policijskih izveštaja
 • lekarskih nalaza.

 

Za kvalitetan prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača za bugarski jezik potražite naše kancelarije u Beogradu i Novom Sadu


Usluge prevođenja od strane sudskog tumača za bugarski jezik možete obaviti u našim kancelarijama koje se nalaze u Beogradu i Novom Sadu. Naši sudski prevodioci za bugarski jezik stoje vam na raspolaganju za:

 

 • prevod sudskog tumača za bugarski jezik
 • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog prevodioca za bugarski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja
 • overa već prevedenog teksta
 • lektura i korektura teksta koji je na bugarskom jeziku


Možete nas angažovati i za sledeće prevodilačke usluge:

 

 • prevod sa bugarskog na srpski jezik
 • prevod sa srpskog na bugarski jezik
 • prevod sa bugarskog na druge strane jezike
 • prevod sa stranih jezika na bugarski jezik

 

Za više informacija o ceni, roku izrade prevoda i popustima - kontaktirajte nas.

 

Sve konsuktacije u vezi sa prevođenjem su besplatne.

 

 

Istorija bugarskog jezika

 

Bugarski jezik je deo južnoslovenske grupe, a najsrodniji je sa makedonskim jezikom, sa kojim deli i jednu jezičku posebnost  ova dva jezika jedini su slovenski jezici koji imaju članove uz imenice. U govornom obliku, bugarski jezik je sačuvao veliki broj staroslovenskih reči, a razvijao se kroz tri etape – stari, srednji i moderni bugarski jezik. Moderni bugarski jezik baziran je na istočnom i zapadnom dijalektu, potiče iz XV veka, ali je tek u XIX veku dobio sadašnji oblik.

Bugarski jezik i država jedni su od najstarijih evropskih tekovina. Savremeni jezik je pretrpeo određene izmene usled uticaja zapadnih, a posebno engleskog jezika, a na razvoj jezika je ranije uticao latinski, grčki I turski jezik usled različitih osvajačkih podviga I napada. Tek kada se razvio sadašnji oblik bugarskog jezika, započet je I razvoj literature. Poslednja reforma jezika zabeležena je 1945.godine. Bugarska je 2007.godine pristupila Evropskoj Uniji, te ovaj jezik postaje jedan od njenih zvaničnih jezika.