Sudski tumač za španski jezik

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti. Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja. Ukoliko želite da saznate cenu Vama potrebnog prevoda pošaljite nam upit.

 

zastva Španije

 

Španski jezik je indoevropski italo-zapadni romanski jezik, koji spada u podgrupu galo-romanskih jezika. Prema broju maternjih govornika, zauzima 2.mesto sa oko 330 miliona govornika, a u svetu postoji preko 500 miliona ljudi koji govore španskim jezikom. Španski jezik je u službenoj upotrebi u 21 zemlji, a takođe i u organizacijama: Ujedinjene nacije, Evropska Unija, Afrička Unija, Latinska Unija, Organizacija američkih država, Severnoamerička zona slobodnoj trgovini, Karibska zajednica i Sistem antarktičke povelje I drugim međunarodnim organizacijama.

Standardizacija španskog jezika započeta je 1200.godine, a druga bitna godina je 1492. kada je otkrivena Amerika, izdata 1. gramatika kastiljanskog jezika kao i Vokabularijum, koji predstavlja kastiljansko-latinski rečnik u dva toma. Danas španski jezik reguliše Asocijacija akademija španskog jezika. Dijalekti se razlikuju u skladu sa područjima govorenja. Neki od njih su baskijski, asturleonski, katalonski, aragonski, kastiljanski i galicijski španski jezik.

 

Prevod sa overom sudskog tumača za španski jezik

 

Vršimo profesionalne usluge prevoda sa overom sudskog tumača za španski jezik i sa španskog na srpski jezik. Sudski tumač za španski jezik vrši overu:

 

 • ugovora,
 • sertifikata,
 • ličnih dokumenta,
 • svedočanstva, potvrda, diploma,
 • izvoda iz registara,
 • ovlašćenja i punomoćja,
 • policijskih izveštaja,
 • lekarskih nalaza.

 

Sudski tumač za španski jezik Vam može pružiti usluge u našim kancelarijama u Beogradu i Novom Sadu ali i slanjem dokumenata putem online forme na našem sajtu.  U slučaju potrebe moguć je i izlazak sudskog tumača za španski na teren.


U svom timu imamo stalno zaposlene sudske tumače za španski jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vašu potrebu za prevodom i overom određenog dokumeta za koji je potreban pečat sudskog tumača za španski jezik.

Naši sudski tumači za španski jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban:

 

 • prevod sudskog tumača za španski jezik
 • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za španski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.
 • overa već prevedenog teksta
 • lektura i korektura teksta koji je na španskom jeziku


zatim:

 • prevod sa španskog na srpski jezik
 • prevod sa srpskog na španski jezik
 • prevod sa španskog na druge strane jezike
 • prevod sa stranih jezika na španski jezik