Sudski tumač za portugalski jezik

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti. Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja. Ukoliko želite da saznate cenu Vama potrebnog prevoda pošaljite nam upit.

 

tekst na portugalskom reči na portugalskom jeziku

 

Postoje tri osnovne varijante portugalskog jezika: dominantni – brazilski portugalski, kojim se služi oko 80% svih govornika portugalskog jezika, zatim, evropski ili luzitanski, koji je službeni jezik u Portugaliji, i afrički portugalski.

 

Portugalski jezik pripada romanskim jezicima. Razvio se iz latinskog jezika zahvaljujući moći Rimskog carstva. Ovaj jezik je pretrpeo brojne uticaje drugih kultura usled migracija na Iberijskom poluostrvu, ali je i sam uticao na druge jezike. Za vreme invazije Mavara, od VIII do XIII veka, portugalski je bio izložen uticaju arapskog jezika. Ipak, najbliži portugalaskom je galicijski jezik. Do XIV veka ova dva jezika su bila objedinjena, a potom je usledilo njihovo udaljavanje. Govornici ova dva jezika se i danas sporazumevaju bez poteškoća. U ovom periodu nastaje i bogato pesničko stvaralaštvo na portugalskom jeziku. Za vreme portugalskih otkrića novih delova sveta u XV i XVI veku, portugalski jezik postaje jezik međunarodnog pomorstva i trgovine.

 

Sve do 2009. godine portugalsko pismo je imalo samo 23 slova. Potpisivanjem ortografskog dogovora jezik je standardizovan i u korišćenje su uvedena slova K, W i Y, koja se koriste za pisanje reči stranog porekla i pisanje pojedinih vlastitih imena.

 

Prevod sa overom sudskog tumača za portugalski

 

Vršimo profesionalne usluge prevoda sa overom sudskog tumača za portugalski jezik. Sudski tumač za portugalski jezik vrši overu:

 

 • ugovora,
 • sertifikata,
 • ličnih dokumenta,
 • svedočanstva, potvrda, diploma,
 • izvoda iz registara,
 • ovlašćenja i punomoćja,
 • policijskih izveštaja,
 • lekarskih nalaza.

 

 

 

Sudski tumač za portugalski jezik Vam može pružiti usluge u našim kancelarijama u Beogradu i Novom Sadu ali i slanjem dokumenata putem online forme na našem sajtu.  U slučaju potrebe moguć je i izlazak sudskog tumača za portugalski na teren.

 

U svom timu imamo stalno zaposlene sudske tumače za portugalski jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vaš zahtev za prevodom i overom bilo koje vrste dokumenta.

 

Naši sudski tumači za portugalski jezik vam stoje na raspolaganju za:

 

 • prevod sa overom sudskog tumača za portugalski jezik
 • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za portugalski jezik
 • usmeni prevod
 • overu već prevedenog teksta
 • lekturu i korekturu teksta koji je na portugalskom jeziku;


zatim:

 

 • prevod sa portugalskog na srpski jezik
 • prevod sa srpskog na portugalski jezik
 • prevod sa portugalskog na druge strane jezike
 • prevod sa stranih jezika na portugalski jezik