Sudski tumač za rumunski jezik

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti. Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja. Ukoliko želite da saznate cenu Vama potrebnog prevoda pošaljite nam upit.

 

Zastava Rumunije

Rumunski jezik je najuticajniji iz grupe istočnoromanskih jezika. Teritoriju Rumunije u klasilnom dobu naselili su Dačani, po čemu je jezik dobio naziv dačkorumunski, a kasnije ova teritorija pada pod rimsku vlast, te je iz tog razloga rumunski potekao od latinskog, a najveću sličnosti ima sa italijanskim jezikom.

Ranije je rumunski jezik imao nekoliko dijalekata, za koje se smatra da su se ujedinili u periodu između VII i X veka. Tada su slovenski jezici bitno uticali na rumunski, pa iako je rumunski u istoj jezičkoj podgrupi sa italijanskim, španskim, portugalskim i francuskim, veću sličnost ima sa balkanskim romanskim jezicima kao što su istrorumunski, aromunski I meglenski jezik.
U svom timu imamo honorarno zaposlene sudske tumače za rumunski jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vašu potrebu za prevodom i overom određenog dokumeta za koji je potreban pečat sudskog tumača za rumunski jezik.

Naši sudski tumači za rumunski jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban:

  • prevod sudskog tumača za rumunski jezik
  • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za rumunski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja
  • overa već prevedenog teksta
  • lektura i korektura teksta koji je na rumunskom jeziku


zatim:

  • prevod sa rumunskog na srpski jezik
  • prevod sa srpskog na rumunski jezik
  • prevod sa rumunskog na druge strane jezike
  • prevod sa stranih jezika na rumunski jezik