Sudski tumač za japanski jezik

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti. Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja. Ukoliko želite da saznate cenu Vama potrebnog prevoda pošaljite nam upit.

 

Japanska slova

 

Japanski jezik se naziva nihongo, nastao od reči ni ( dan, sunce ), hon ( izvor, knjiga ) i go ( jezik, govor ) što u prevodu znači jezik Japana. S’ obzirom na izolovanost japanskog ostrva, jezik je dugo bio izolovan od bilo kakvog spoljašnjeg uticaja i zbog toga nije povezan ni sa jednim drugim jezikom, a sa rjukju jezicima spada u japansku porodicu.
Nastanak japanskog se povezuje sa izumrlim jezicima koji su se govorili na korejskom poluostrvu i Mandžuriji. Na početku se japanski jezik nazivao jamatokotoba i imao je mali broj glasova ali više glasovnih kombinacija nego današnji jezik. Kasnije je na njega uticao kineski jezik, što za posledicu ima to da današnji japanski jezik sadrži više od polovine reči porekom iz kineskog, a tek 35% reči je izvornog porekla.

 

Prevod sa overom sudskog tumača za japanski

 

Vršimo profesionalne usluge prevoda sa overom sudskog tumača za japanski jezik.

Sudski tumač za japanski jezik vrši overu:

 

 • ugovora,
 • sertifikata,
 • ličnih dokumenta,
 • svedočanstva, potvrda, diploma,
 • izvoda iz registara,
 • ovlašćenja i punomoćja,
 • policijskih izveštaja,
 • lekarskih nalaza.

 

Sudski tumač za japanski jezik Vam može pružiti usluge u našim kancelarijama u Beogradu i Novom Sadu ali i slanjem dokumenata putem online forme na našem sajtu.  U slučaju potrebe moguć je i izlazak sudskog tumača za japanski na teren.


U svom timu imamo honorarno zaposlene sudske tumače za japanski jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vašu potrebu za prevodom i overom određenog dokumeta za koji je potreban pečat sudskog tumača za japanski jezik.

Naši sudski tumači za japanski jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban:

 

 

 • prevod sudskog tumača za japanski jezik
 • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za japanski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja
 • overa već prevedenog teksta
 • lektura i korektura teksta koji je na japanskom jeziku


zatim:

 • prevod sa japanskog na srpski jezik
 • prevod sa srpskog na japanski jezik
 • prevod sa japanskog na druge strane jezike
 • prevod sa stranih jezika na japanski jezik